dimarts, 2 de juliol de 2013

Contes breus amb principis al final : Simil Similibus Curantur

S I M I L   S I M I L I B U S   C U R A N T U R

El Cap d'Estat, emparat a les lleis homeopàtiques que mai no li havien fallat, es va ficar sota la llengua tres ous de llimac amb la sana intenció de desempallegar-se d’aquell sentiment de rèptil llefiscós que no el deixava dormir.

                                                                                                                                                                      Eva Moreno Bosch
 

1 comentari: